Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

§ 1 Informacje o projekcie i postanowienia ogólne

 1. Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Fundację Aktywizacja (zwaną dalej Partnerem Wiodącym) w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskim Związkiem Głuchych – Oddział Łódzki oraz Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III oś priorytetowa – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
 2. Projekt realizowany jest od 01.12.2016 do 31.07.2019 roku.
 3. Projekt ma charakter ogólnopolski.
 4. Biuro Partnera Wiodącego Projektu – Fundacji Aktywizacja, znajduje się przy ul. Chałubińskiego 9/9a, 02-004 Warszawa, tel.: 22 645 75 51, e-mail: fundacja@idn.org.pl.
 5. Oddziały regionalne Fundacji Aktywizacja:
  • Fundacja Aktywizacja Oddział w Warszawie, znajduje się przy ul. Narbutta 49/51, 02-592 Warszawa, tel. 22 565 48 79, e-mail: warszawa@idn.org.pl (województwa: lubelskie, mazowieckie)
  • Fundacja Aktywizacja Oddział w Białymstoku, znajduje się przy ul. Legionowej 28 lok. 601, 15-281 Białystok, tel. 85 679 26 65, e-mail: bialystok@idn.org.pl (województwa: podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie)
  • Fundacja Aktywizacja Oddział w Opolu, znajduje się przy ul. Ozimskiej 25, 45-057 Opole, tel. 77 542 19 02, e-mail: opole@idn.org.pl (województwa: dolnośląskie, śląskie, opolskie)
  • Fundacja Aktywizacja Oddział w Poznaniu, znajduje się przy ul. Poznańskiej 62 lok. 101, 60-853 Poznań, tel. 511 944 261, e-mail: poznan@idn.org.pl (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)
  • Fundacja Aktywizacja Oddział w Łodzi, znajduje się przy ul. Mickiewicza 15a lok. 4.6a, 90-443 Łódź, tel. 42 237 55 19, e-mail: lodz@idn.org.pl (województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie)
  • Fundacja Aktywizacja Oddział w Rzeszowie, znajduje się przy Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, tel. 17 742 17 63, e-mail: rzeszow@idn.org.pl (województwa: małopolskie, podkarpackie)
 6. Biuro Partnera Projektu – Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, znajduje się przy ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, tel.: 22 123 90 20, e-mail: frsi@frsi.org.pl.
 7. Biuro Partnera Projektu – Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki, znajduje się przy ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź, tel.: 42 231 30 36, e-mail: biuro@pzg.lodz.pl.
 8. Biuro Partnera Projektu – Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, znajduje się przy ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków, tel.: 12 444 73 49, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 9. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 10. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.03.01.00-00-0013/16-00 z dnia 30.12.2016 r. zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Fundacją Aktywizacja oraz na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz Realizacji Projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych III osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020 zawartej pomiędzy Fundacją Aktywizacja a Fundacją Społeczeństwa Rozwoju Informacyjnego, a Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki, a Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego z dnia 29.02.2016 r.
 11. Głównym celem projektu jest zwiększenie w okresie od 01.12.2016 do 31.07.2019 umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych, 18 265 osób dorosłych, w tym 1445 osób z niepełnosprawnościami (w tym 259 osób ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi), zamieszkujących na terenie 101 Gmin z terenu całej Polski (osoby te będą stanowiły 80% uczestników projektu, którzy zostaną objęci szkoleniami).
 12. Informacja o projekcie będzie dostępna na stronach internetowych Partnera Wiodącego i Partnerów Projektu oraz w Biurach Partnera Wiodącego i Partnerów Projektu:
 13. Gminy uczestniczące w projekcie są zobowiązane do informacji i promocji na temat Projektu w gminie.
 14. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady rekrutacji osób dorosłych zamieszkujących na terenie Gmin, w których realizowany będzie Projekt oraz zasady uczestnictwa w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

§ 2 Zasady rekrutacji do Projektu

 1. Rekrutacja do Projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” prowadzona będzie na terenie 101 Gmin, które podpisały Porozumienia na rzecz realizacji Projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”:
  1. Babimost
  2. Baborów
  3. Baranów
  4. Biały Dunajec
  5. Bielsk Podlaski (gmina miejska)
  6. Boćki
  7. Bojadła
  8. Bolimów
  9. Bralin
  10. Brody
  11. Bukowiec
  12. Cieszanów
  13. Cieszyn
  14. Czarne
  15. Czastary
  16. Czchów
  17. Czernice Borowe
  18. Człuchów (gmina miejska)
  19. Dąbrowa Tarnowska
  20. Domaszowice
  21. Drzycim
  22. Dubeninki
  23. Dynów
  24. Dziadkowice
  25. Dziwnów
  26. Gdów
  27. Gorzkowice
  28. Górowo Iławeckie (gmina miejska)
  29. Grodzisk Mazowiecki
  30. Hażlach
  31. Horyniec-Zdrój
  32. Iwkowa
  33. Jarocin (gmina miejska)
  34. Jeżowe
  35. Jordanów (gmina miejska)
  36. Kamienna Góra (gmina wiejska)
  37. Kazimierza Wielka
  38. Kępice
  39. Kluczbork
  40. Klucze
  41. Kobylnica
  42. Koluszki
  43. Konarzyny
  44. Korycin
  45. Krzeszów
  46. Kudowa-Zdrój
  47. Lanckorona
  48. Lidzbark Warmiński (gmina miejska)
  49. Lubiszyn
  50. Lubniewice
  51. Luzino
  52. Łęka Opatowska
  53. Milicz
  54. Mikołów
  55. Mszana Dolna (gmina miejska)
  56. Mucharz
  57. Nasielsk
  58. Nowe
  59. Nowy Wiśnicz
  60. Orzesze
  61. Oświęcim (gmina wiejska)
  62. Oświęcim (gmina miejska)
  63. Ozorków
  64. Pelplin
  65. Perzów
  66. Piątnica
  67. Pokój
  68. Połaniec
  69. Prabuty
  70. Prusice
  71. Pruszcz
  72. Przasnysz (gmina miejska)
  73. Przyłęk
  74. Puławy (gmina wiejska)
  75. Purda
  76. Puszczykowo
  77. Radków
  78. Radlin
  79. Radwanice
  80. Rychtal
  81. Sędziejowice
  82. Sicienko
  83. Skawina
  84. Sokołów Małopolski
  85. Stryszawa
  86. Strzelce Opolskie
  87. Szadek
  88. Szczawno-Zdrój
  89. Szemud
  90. Sztum
  91. Trąbki Wielkie
  92. Wadowice
  93. Wieliczki
  94. Wietrzychowice
  95. Wiśniowa
  96. Wyry
  97. Zagórów
  98. Zbójno
  99. Zielonka
  100. Złotniki Kujawskie
  101. Żory.
  • W przypadku wystąpienia zmian w powyższym wykazie Gmin biorących udział w projekcie, zmiana Regulaminu nie jest wymagana.
 2. W procesie rekrutacji stosowana będzie zasada równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Dostęp do Projektu nie będzie dla nikogo ograniczony. Nabór do Projektu będzie miał charakter otwarty, o przyjęciu do niego będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W procesie rekrutacji będzie też brane pod uwagę spełnienie przez kandydatów kryteriów dotyczących grupy docelowej szkoleń w danej Gminie, określonych dla każdej Gminy w Lokalnej diagnozie zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych sporządzonej dla danej Gminy.
 3. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek Projektu będzie prowadzona w sposób zapewniający w jak największym stopniu realizację założeń w zakresie struktury grupy docelowej w skali całego projektu, określonej we wniosku o dofinansowanie:
  1. 51,58% kobiet,
  2. 48,42% mężczyzn,
  3. 79,50% Uczestników/Uczestniczek będzie posiadało miejsce zamieszkania na terytorium Gmin mających nie więcej niż 20 000 mieszkańców,
  4. 20,50% Uczestników/Uczestniczek będzie posiadało miejsce zamieszkania na terytorium Gmin mających powyżej 20 000 mieszkańców, a mniej niż 100 000 mieszkańców,
  5. 7,91% będą stanowiły osoby z niepełnosprawnością,
  6. 1,41% będą stanowiły osoby z niepełnosprawnością ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi,
  7. 20,31% będą stanowiły osoby w wieku 18-34 lata,
  8. 28,56% będą stanowiły osoby w wieku 35-43 lata,
  9. 36,29% będą stanowiły osoby w wieku 44-64 lata,
  10. 14,83% będą stanowiły osoby powyżej 65 roku życia,
  11. 15% będą stanowiły osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo,
  12. 10% będą stanowiły osoby słabo wykształcone lub o wykształceniu niedopasowanym do rynku pracy,
  13. 9% będą stanowiły osoby z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  14. 7% będą stanowili interesanci Urzędu Gminy,
  15. 6% będą stanowili interesanci Urzędu Gminy,
  16. 6% będą stanowiły osoby, których dzieci korzystają z przedszkola/szkoły,
  17. 5% będą stanowili użytkownicy biblioteki,
  18. 4% będą stanowili rolnicy,
  19. 3% będą stanowiły osoby posiadające stałą pracę,
  20. 2% będą stanowili młodzi dorośli, którzy zakończyli edukację szkolną,
  21. 2% będą stanowili pacjenci ośrodka zdrowia lub szpitala,
  22. 1% będą stanowili drobni przedsiębiorcy.
 4. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek Projektu na poziomie poszczególnych Gmin będzie prowadzona z uwzględnieniem struktury grupy docelowej określonej w Lokalnej diagnozie zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych, będącej załącznikiem do Porozumienia na rzecz realizacji Projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.
 5. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje Partnera Wiodącego, Partnerów oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację Projektu do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 6. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji Uczestników/Uczestniczek Projektu prowadzą specjaliści/specjalistki ds. wsparcia w regionach, będący/będące pracownikami Oddziałów Regionalnych Partnera Wiodącego Projektu.
 7. Za prowadzenie rekrutacji Uczestników/Uczestniczek Projektu na terenie poszczególnych Gmin odpowiedzialne będą gminne partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej, których liderami będą e-Mocarze.
 8. Działania rekrutacyjne będą prowadzone przez Gminy we współpracy z e-Mocarzem zgodnie z harmonogramem rekrutacji określonym dla poszczególnych Gmin.
 9. E-Mocarze zobowiązani będą do prowadzenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej na wzorach udostępnionych przez Partnera Wiodącego Projektu oraz do raportowania wyników swoich działań zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym z zachowaniem polityki bezpieczeństwa przyjętej w Projekcie.
 10. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
  1. przyjmowanie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (ankieta zgłoszeniowa – załącznik nr 1 do Regulaminu) od osób zainteresowanych udziałem w Projekcie przez e-Mocarzy. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać osobiście – we wskazanym miejscu i godzinach lub mailowo – przesyłając wypełnioną ankietę na wskazany adres e-mail.
  2. potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w Projekcie przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie działań rekrutacyjnych (w tym zebranie zaświadczeń/oświadczeń potwierdzających przynależność danej osoby do grupy/grup wskazanej/wskazanych w §2. pkt ust. 3. podpunkt a)-v) Regulaminu), złożenie przez Uczestnika/Uczestniczkę Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu).
  3. podpisania przez Uczestnika/UczestniczkęOświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego (Załącznik nr 3 do Regulaminu)
  4. podpisania przez Uczestnika/Uczestniczkę Zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych przez odbiorcy ostatecznego (Załącznik nr 4 do Regulaminu).
  5. podpisania przez uczestnika z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymiOświadczenia o specjalnych potrzebach szkoleniowych (Załącznik nr 7 do Regulaminu).
  6. wypełnienie przez Uczestnika/Uczestniczkę cyfrowego Indywidualnego Planu Działania (cyfrowego IPD), który pozwoli zdiagnozować kompetencje cyfrowe Uczestnika/Uczestniczki i będzie podstawą wyboru tematyki szkoleń.
  7. założenie wyodrębnionej dokumentacji dla poszczególnych Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Projekcie

 1. Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu są osoby dorosłe (mające ukończony 18 rok życia), zamieszkujące na terenie Gmin wymienionych w §2 ust. 1. Regulaminu, zainteresowane nabyciem/rozwinięciem kompetencji cyfrowych poprzez udział w działaniach szkoleniowych w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług).
 2. Kandydat/Kandydatka do Projektu zobowiązuje się do:
  1. wypełnienia ankiety zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
  2. w przypadku osób z niepełnosprawnością – do przekazania e-Mocarzowi kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia. Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością w świetle ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast osoba ze schorzeniami psychicznymi na potwierdzenie posiadanego statusu osoby z niepełnosprawnością może przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.
  3. podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu).
  4. podpisania Oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
  5. podpisania Zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego (Załącznik nr 4 do Regulaminu).
  6. w przypadku osób z niepełnosprawnością ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi – do podpisania Oświadczenia o specjalnych potrzebach szkoleniowych (Załącznik nr 7 do Regulaminu)
  • Dokumenty wymienione w podpunktach a)-f) należy przedłożyć e-Mocarzowi w danej Gminie.
 3. W przypadku posiadania prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu, na dokumentach projektowych przeznaczonych dla Uczestnika/Uczestniczki, podpisuje się opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy, z zaznaczeniem, że działa, jako opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy. Na etapie rekrutacji osoba ta przekazuje kopię ww. dokumentu e-Mocarzowi.

§ 4 Prawa Uczestnika/Uczestniczki Projektu

 1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do:
  1. wzięcia udziału w szkoleniach zgodnie z wyrażonymi w IPD zainteresowaniami oraz zdiagnozowanym poziomem kompetencji cyfrowych,
  2. zgłaszania uwag i oceny szkoleń, w których uczestniczył/-a w ramach Projektu,
  3. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych podczas szkoleń stacjonarnych,
  4. otrzymania poczęstunku podczas szkoleń stacjonarnych,
  5. możliwości skorzystania z kursów e-learningowych,
  6. otrzymania wsparcia technicznego podczas korzystania z kursów e-learningowych,
  7. otrzymania merytorycznego wsparcia trenera oraz e-Mocarza na każdym etapie udziału w Projekcie,
  8. jednorazowego powtórzenia testu końcowego,
  9. otrzymania zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzającego/-ych udział w szkoleniu/-ach podnoszących kompetencje cyfrowe.

§ 5 Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu

 1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
  1. złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
  2. przekazania e-Mocarzowi kopii dokumentów potwierdzających posiadanie niepełnosprawności, tj. aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia (jeśli dotyczy).
  3. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem na Deklaracji uczestnictwa w Projekcie. W przypadku osoby, która jest ubezwłasnowolniona, podpis w jej imieniu składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny,
  4. podpisaniaDeklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz ankiety zgłoszeniowej. W przypadku osoby, która jest ubezwłasnowolniona, podpis w jej imieniu składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny,
  5. uczestniczenia we wszystkich szkoleniach, na które się zakwalifikował/-a i potwierdzenia uczestnictwa własnym podpisem na liście obecności. Warunkiem ukończenia szkolenia jest:
   1. obecność na minimum 85% zajęć w ramach danego szkolenia. W przypadku nieobecności powyżej 15%, Uczestnik/Uczestniczka projektu w ramach danego szkolenia ma możliwość w porozumieniu z trenerem/ką lokalnym/ą ukończyć szkolenie w zindywidualizowanym toku. W takiej sytuacji niezbędne jest określenie przez trenera/kę lokalnego/ą ww. toku ukończenia szkolenia w dokumencie „Dopuszczenie do testu końcowego z realizacji szkolenia”, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu;
   2. udzielenia w teście końcowym z pytaniami dotyczącymi danego szkolenia:
    • - w teście z 3 pytaniami – minimum 2 dobrych odpowiedzi;
    • - w teście z 4 pytaniami – minimum 3 dobrych odpowiedzi;
    • - w teście z 5 pytaniami – minimum 3 dobrych odpowiedzi;
    • - w teście z 6 pytaniami – minimum 4 dobrych odpowiedzi;
    • - w teście z 7 pytaniami – minimum 4 dobrych odpowiedzi;
    • - w teście z 8 pytaniami – minimum 5 dobrych odpowiedzi;
    • - w teście z 9 pytaniami – minimum 5 dobrych odpowiedzi;
    • - w teście z 10 pytaniami – minimum 6 dobrych odpowiedzi;
   3. wypełnienia Indywidualnego Planu Działania,
   4. udziału w badaniu przyrostu kompetencji przed i po zakończeniu udziału w każdym szkoleniu,
   5. bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego/jej dalszy udział w Projekcie,
   6. każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności.
 • § 6 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

  1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/-a jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji (załącznik nr 5 do Regulaminu). W przypadku osoby, która jest ubezwłasnowolniona, podpis w jej imieniu składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
  2. W przypadku rezygnacji, a także nieobecności Uczestnika/Uczestniczki na więcej niż 15% zajęć na więcej niż jednym szkoleniu, następuje jego/jej skreślenie z listy Uczestników/Uczestniczek w Projekcie. Stosowna notatka zostaje załączona do dokumentacji projektu. Notatkę sporządza e-Mocarz.
  3. W przypadku rażącego naruszania przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu obowiązków wskazanych w § 5, a także naruszania zasad współżycia społecznego na wniosek e-Mocarza Uczestnik/Uczestniczka Projektu może zostać usunięty/usunięta z listy uczestników w Projekcie. Stosowna notatka zostaje załączona do dokumentacji projektu. Notatkę sporządza e-Mocarz.

  § 7 Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej

  1. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie e-Mocarz ma obowiązek przekazania dokumentów rekrutacyjnych (teczki imienne dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu) wraz z pozostałą dokumentacją projektową do właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu siedziby Oddziału Partnera Wiodącego Projektu.
  2. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu będzie przechowywana w miejscu niedostępnym dla osób trzecich.
  3. Po zakończeniu realizacji projektu dokumentacja Uczestników/Uczestniczek pozostaje w biurze właściwego ze względu na miejsce siedziby Oddziału Partnera Wiodącego Projektu lub Partnera, przez okres wynikający z właściwych wytycznych w tym zakresie.

  § 8 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin obowiązuje od momentu przyjęcia go stosowną Uchwałą Komitetu Monitorującego Projektem.
  2. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Projektu.
  3. Regulamin może ulec zmianie jedynie za zgodą wszystkich Partnerów.
  4. Wszystkie zmiany do Regulaminu wymagają dla swojej ważności Uchwały Komitetu Monitorującego Projektem.
  5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w biurach Partnera Wiodącego Projektu i Partnerów, a także w miejscach wskazanych przez gminne partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej oraz na stronie internetowej projektu.

  Załączniki:

  Logotypy Partnerów Projektu: Fundacji Aktywizacja, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki
  Logotypy Unijne: Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Cyfrowe Umiejętności Realne Korzyści, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Wszystkie niezapisane dane zostały utracone.
  Za chwile zostaniesz przekierowany do panelu logowania.
  Naciśnij przycisk OK aby kontynuować.
  Jeśli jej nie odświeżysz przed upływem tego czasu stracisz wszystkie niezapisane dane.
  Czy chcesz odświeżyć sesję teraz?
  Czekaj...
  Sesja została odświeżona
  Wystąpił błąd podczas odświeżania sesji. Może to być spowodowane wygaśnięciem sesji. Naciśnij przycisk "OK" aby odświeżyć stronę.